Poradna

Plátce DPH

Plátce DPH

Na všechny služby máme platné certifikace

Plátcem DPH se mohou podnikatelé stát dobrovolně či povinně.

Povinné plátcovství DPH

 Obecně, povinně se stávají podnikatelé plátci (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) mají-li sídlo v tuzemsku, a jejich obrat za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Výjimku tvoří osoby, uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Plátcem se povinná osoba stává prvním dnem druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila obrat jeden milion Kč.

Dále se osoba se sídlem či provozovnou v ČR stává plátcem, pokud uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

Plátcem DPH se subjekt stává ze zákona, jestliže 

  • překročil obrat 1 milion Kč (od roku 2013 pak 750.000,-Kč) za předchozích 12 kalendářních měsíců,
  • pořizuje zboží z jiného členského státu EU a jeho hodnota převýší částku 326 tisíc Kč, zboží podléhající spotřební dani nebo automobil,
  • přijme službu od osoby registrované k DPH v jiné členské zemi EU, která nemá v ČR provozovnu, případně od zahraniční osoby, která nemá v EU sídlo ani provozovnu,
  • poskytne službu osobě registrované k DPH v jiné členské zemi EU, která nemá v ČR provozovnu,
  • poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě (stává se plátcem v tomto státě dle lokálních předpisů)
  • nabývá majetek privatizací nebo prodejem podniku,
  • pokračuje v činnosti po zemřelém plátci,
  • přijme službu od osoby registrované k DPH v jiné členské zemi EU, která nemá v ČR provozovnu, případně od zahraniční osoby, která nemá v EU sídlo ani provozovnu,
  • je členem ve sdružení, kde je některý z jeho členů plátcem DPH,
  • či naplní jiný ze zákonných důvodů

 

Zdaňovací období pro plátce DPH s obratem za předcházející kalendářní rok do 2 milionů Kč je kalendářní čtvrtletí. Plátce s obratem od 2 do 10 milionů Kč si může zdaňovací období zvolit a bude dle vlastního rozhodnutí čtvrtletní nebo měsíční plátce. Plátce, který dosáhl obratu 10 milionů Kč a více má zdaňovací období měsíční.

Dobrovolné plátcovství DPH

Nicméně i pokud podnikatel nedosahuje uvedeného obratu, může pro něj být výhodné se plátcem DPH stát dobrovolně. Například v případě, kdy je podnikatel zákazníkem, tedy nakupuje-li zboží od dodavatele. Dodavatel je plátcem DPH, proto si daň připočte k ceně, za niž podnikateli prodává výrobky či služby. Podnikatel mu tedy DPH zaplatí a dodavatel ji odvede státu. Pokud by podnikatel byl rovněž plátcem DPH, může zaplacenou DPH dostat zpět od státu (tím sníží své výdaje). Dobrovolná registrace k DPH se vždy pečlivě zvažuje z pohledu struktury dodavatelů a odběratelů i dalších okolností podnikatelské činnosti. 

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.

+420 541 212 509info@bellcons.cz

Rychlá poptávka nebo dotaz

Chcete ihned vědět kolik Vás budou stát naše služby? Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Předběžnou cenovou nabídku dostanete na váš e-mail během několika sekund.

Údaje o firmě

Kontakt

Mám zájem o

Daňové poradenství

Vedení účetnictví a mezd

Zakládání a likvidace firem

GDPR

Kdo jsou naši klienti