Poradna

Daň z příjmů fyzických osob

Na všechny služby máme platné certifikace

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy:

ze závislé činnosti a funkčních požitků dle §6 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle §7 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z kapitálového majetku dle §8 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z pronájmu dle §9 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- ostatní příjmy zákonem vyjmenované v ustanovení §10 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- v rámci ustanovení §10 zákona 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů jsou od roku 2014 zdaňovány i příjmy z bezúplatných plnění (příjmy z darů), přesahují li ve zdaňovacím období od jednoho dárce částku 15.000,-Kč a nejsou-li od daně osvobozeny z důvodů příbuzenského vztahu.

Za příjem je považován jak příjem peněžní, tak i příjem nepeněžní a příjem dosažený směnou.

Fyzická osoba-daňový subjekt je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v souladu s § 38g zákona 586/1992 Sb., pokud jeho příjmy přesáhnou částku 15.000,- Kč. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy z nichž je daň vybírána srážkou u zdroje. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není dále povinen podat daňový subjekt, který má příjmy pouze ze zaměstnání od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně.

Povinností daňového subjektu je podat daňové přiznání nejpozději do tří měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, tedy do 31.března roku následujícího.

Pokud daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je lhůta prodloužena ze zákona o tři měsíce, tedy do 30.června. 

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.

+420 541 212 509info@bellcons.cz

Rychlá poptávka nebo dotaz

Chcete ihned vědět kolik Vás budou stát naše služby? Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Předběžnou cenovou nabídku dostanete na váš e-mail během několika sekund.

Údaje o firmě

Kontakt

Mám zájem o

Daňové poradenství

Vedení účetnictví a mezd

Zakládání a likvidace firem

GDPR

Kdo jsou naši klienti