Poradna

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Povinností poplatníka je podat daňové přiznání k dani z příjmů nejpozději do tří měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, tedy do 31.března roku následujícího.

Na všechny služby máme platné certifikace

Pokud daňové přiznání k dani z příjmů zpracovává a předkládá daňový poradce, lhůta se prodloužuje o tři měsíce, tedy do 1.dubna.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy:

- ze závislé činnosti a funkčních požitků dle §6 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti dle §7 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z kapitálového majetku dle §8 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- z pronájmu dle §9 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- ostatní příjmy zákonem vyjmenované v ustanovení §10 zákona 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů

- v rámci ustanovení §10 zákona 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů jsou od roku 2014 zdaňovány i příjmy z bezúplatných plnění (příjmy z darů), přesahují li ve zdaňovacím období od jednoho dárce částku 15.000,-Kč a nejsou-li od daně osvobozeny z důvodů příbuzenského vztahu.

Za příjem je považován jak příjem peněžní, tak i příjem nepeněžní a příjem dosažený směnou.

Fyzická osoba-daňový subjekt je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob v souladu s § 38g zákona 586/1992 Sb., pokud jeho příjmy přesáhnou částku 15.000,- Kč. Do těchto příjmů se nezapočítávají příjmy osvobozené od daně a příjmy z nichž je daň vybírána srážkou u zdroje. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není dále povinen podat daňový subjekt, který má příjmy pouze ze zaměstnání od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně.

 

 

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.

+420 541 212 509info@bellcons.cz

Rychlá poptávka nebo dotaz

Chcete ihned vědět kolik Vás budou stát naše služby? Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Předběžnou cenovou nabídku dostanete na váš e-mail během několika sekund.

Údaje o firmě

Kontakt

Mám zájem o

Daňové poradenství

Vedení účetnictví a mezd

Zakládání a likvidace firem

GDPR

Kdo jsou naši klienti