Poradna

Daň z příjmů právnických osob

Současná sazba daně z příjmů právnických osob činí 19%.

Na všechny služby máme platné certifikace

Dani z příjmů právnických osob podléhají právnické osoby, tedy subjekty, které jsou založeny právním aktem.

Povinností poplatníka je podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob nejpozději do tří měsíců po uplynutí příslušného zdaňovacího období, tedy do 1.dubna roku následujícího.

Současná sazba daně z příjmů právnických osob činí 19%.

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou všechny příjmy nebo výnosy ze všech činností či nakládání s majetkem právnické osoby.

Pouze veřejná obchodní společnost a částečně i komanditní společnost (v osobě komplementáře) nepodléhá, s výjímkou příjmů daněných srážkovou daní, dani z příjmů právnických osob. Je však daněna v osobě svých společníků daní z příjmů fyzických osob.

Příjmy, které nejsou předmětem daně jsou vyjmenovány v §18 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob jsou vyjmenovány v §19 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Jedná se mimo jiné o:

- příjmy z podílu na zisku vyplácené dceřinnou společností se sídlem na úžemí České republiky mateřské společnosti (právnické osobě)

a zároveň

- příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU, mateřské společnosti, která je poplatníkem se sídlem na úžemí České republiky,

- z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi se sídlem na úžemí České republiky nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu EU.

Pozn. mateřskou společností je obchodní korporace se sídlem (daňovou rezidencí) v ČR nebo EU, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10 % podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace

a dceřinou společností obchodní korporace  se sídlem (daňovou rezidencí) v ČR nebo EU, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10 % podíl,

Pozn. Osvobození výše uvedených příjmů se většinou netýká výplaty podílů na zisku v průběhu likvidace společnosti a výplaty likvidačního zůstatku.

Bezúplatné příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob jsou vyjmenovány v §19a zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Jedná se mimo jiné o:

- příjmy nabyté dědictvím nebo formou odkazu,

- příjem do výše 100.000,- Kč za zdaňovací období v podobě majetkového prospěchu od téže osoby z titulu bezúročné půjčky nebo výpůjčky a výprosy,

Zaujala vás naše nabídka? Kontaktujte nás.

+420 541 212 509info@bellcons.cz

Rychlá poptávka nebo dotaz

Chcete ihned vědět kolik Vás budou stát naše služby? Vyplňte prosím níže uvedený formulář. Předběžnou cenovou nabídku dostanete na váš e-mail během několika sekund.

Údaje o firmě

Kontakt

Mám zájem o

Daňové poradenství

Vedení účetnictví a mezd

Zakládání a likvidace firem

GDPR

Kdo jsou naši klienti